O kampanii

PLANY DELFINARIUM W MSZCZONOWIE

Zgodnie z informacją opublikowaną w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (woj. mazowieckie) rozpoczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przyszłej budowy pierwszego w Polsce delfinarium. Inwestorem jest Mazowieckie Centrum Edukacji i Ochrony Mórz Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wolskiej 191, 01-258 Warszawa. Inwestor zakupił pod budowę delfinarium teren o powierzchni około 5500 m kw. i deklaruje zakończenie budowy do 2017 r. W planach inwestycyjnych wpisane jest, że ma to być obiekt o charakterze edukacyjnym, łączącym funkcje rozrywkowe, edukacyjne i rehabilitacyjne.

Plany te budzą olbrzymie kontrowersje, zarówno w Polsce, jak i za granicą. W wielu krajach pod wpływem nowych regulacji prawnych i nacisków społecznych zamykane są delfinaria, które wbrew deklaracjom mają znikomą wartość edukacyjną i są tak naprawdę odmianą cyrku. Również od kilku lat mówi się wprost, że delfinoterapia jest przede wszystkim sposobem zarabiania pieniędzy na determinacji rodzin chorych dzieci.

Powodem do zmartwienia dla właścicieli delfinariów jest nie tylko rosnąca świadomość opinii publicznej, ale też zmiany legislacyjne. W Parlamencie Europejskim działa koalicja EUROPA BEZ DELFINARIÓW (Dolphinaria-Free Europe – DFE) skupiająca autorytety naukowe i parlamentarzystów zaangażowanych w kwestię dobrostanu i praw zwierząt, której celem jest uchwalenie planów zamknięcia istniejących delfinariów na obszarze Unii Europejskiej i nie udzielanie pozwolenia na budowę nowych tego typu obiektów.

Polska na forum międzynarodowym chwalona była dotychczas za klarowne normy prawne regulujące trzymanie waleni w niewoli. Mszczonowskie delfinarium z pewnością uderzyłoby w nasz wizerunek i plasowałoby Polskę pośród krajów o niskiej świadomości praw zwierząt, gdzie nie dba się o ich dobrostan i gdzie przede wszystkim rządzi zysk.

Delfiny to zwierzęta o wysokiej inteligencji, budujące złożone relacje społeczne. Z punktu widzenia biologii, psychologii zachowań zwierząt i naszej obecnej wiedzy o ich zdolnościach poznawczych, życiu społecznym i emocjonalnym, każda forma delfinarium jest dla nich więzieniem, drastycznie naruszającym ich dobrostan. Przystosowane do życia w otwartych wodach, delfiny w niewoli doświadczają ogromnego cierpienia fizycznego i psychicznego, które prowadzi do ciężkich chorób, poronień i przedwczesnej śmierci.

Dlatego też rozpoczynamy kampanię mającą na celu zablokowanie planów otwarcia delfinarium w Mszczonowie. Nie zgadzamy się, aby Polska dołączyła do niechlubnego grona krajów czerpiących zysk z niewoli delfinów i nawołujemy do wyrażenia społecznego sprzeciwu wobec tego procederu.