Petycja

English version

Adresaci:
Ministerstwo Środowiska
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Inspektorat Weterynarii

Petycja na rzecz niedopuszczenia do otwarcia delfinarium w Mszczonowie

My, niżej podpisani, domagamy się podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu niedopuszczenie do otwarcia pierwszego w Polsce delfinarium, które planowane jest w Mszczonowie.

Mszczonowskie delfinarium to inwestycja, która umieszcza nasz kraj w gronie państw czerpiących zysk z cierpienia tych inteligentnych i wrażliwych zwierząt, pod pretekstem rozrywki, edukacji i pozornie wyższego dobra w postaci delfinoterapii. Tymczasem pokazy, do których wykorzystywane są zwierzęta w tego typu ośrodkach nie niosą ze sobą żadnej wartości edukacyjnej[1] i są w rzeczywistości odmianą cyrku. Co więcej, na świecie od wielu lat mówi się wprost, że nie istnieją rzetelne badania potwierdzające skuteczność delfinoterapii[2][3], a wielu delfinoterapeutów  przyznaje, że zajęcia prowadzone w takich warunkach to przede wszystkim sposób zarabiania na determinacji rodzin chorych dzieci[4].

Żadne delfinarium nie jest w stanie zapewnić delfinom warunków, które umożliwiają im zdrowie, zrównoważone życie. W niewoli, zwierzęta te cierpią fizycznie i psychicznie z powodu ograniczonej przestrzeni, ustawicznego hałasu muzyki i urządzeń filtracyjnych, szkodliwego składu chemicznego wody i braku stymulacji.  Ogranicza się im pożywienie, aby zmusić do wykonywania sztuczek. Delfiny w naturalnym środowisku tworzą bogate więzi społeczne, podczas gdy stada w delfinariach komponowane są z przypadkowych, niespokrewnionych osobników. Młode oddzielane są wcześnie od matek i nie uczą się naturalnych zachowań społecznych, dlatego ich interakcje w niewoli przepełnione są agresją wobec siebie i ich ludzkich opiekunów. Znudzone i zestresowane zwierzęta nierzadko chorują na wrzody, cierpią z powodu infekcji wynikających z obniżonej odporności, przejawiają stereotypie i doświadczają apatii. Aby mimo tych dolegliwości delfiny mogły intensywnie pracować, powszechną praktyka jest podawanie im inwazyjnych leków, w tym również psychotropowych.[5] Warto zaznaczyć, że wszystkie te powyższe kwestie drastycznie naruszają dobrostan delfinów zarówno tych, które zostały odłowione ze środowiska naturalnego, jak i tych, które urodziły się w niewoli (niezależnie od tego, czy jest to pierwsze czy drugie pokolenie). Dotyczą bowiem tego, co jest wpisane w genotyp i behawior zwierzęcia, uderzają w jego naturalne instynkty oraz uwarunkowane biologicznie potrzeby.

Inwestor w Mszczonowie deklaruje, że mając na uwadze dobro zwierząt, konsultował  się w sprawie warunków trzymania delfinów z wiodącymi ośrodkami, np. na Litwie czy w Moskwie podczas gdy z raportów międzynarodowych organizacji zajmujących się monitorowaniem delfinariów wynika, że zarówno obiekty w Moskwie, jak i na Litwie w istotny, często drastyczny sposób naruszają dobrostan zwierząt (w tym przetrzymują także delfiny odłowione z morza)[6][7].

Mszczonowskie delfinarium ma stać się domem dla delfinów pozyskanych z Ukrainy*, która jest największym europejskim centrum transferu nielegalnie pozyskiwanych delfinów z krwawych odłowów w Taiji w Japonii[8]. Ukraińskie delfinaria zmuszone są uzupełniać swoje stada o osobniki z importu, ponieważ w tych placówkach, nastawionych na show, działania hodowlane są wysoce nieskuteczne. Importowane przez Ukrainę delfiny są również dalej wywożone, między innymi do Egiptu, Tunezji, Azerbejdżanu, Białorusi i Rosji[9]. Do obiegu wprowadza się też delfiny butlonose nielegalnie odławiane w Morzu Czarnym. Pomimo deklaracji, że zwierzęta wybrane do Mszczonowskiego ośrodka urodziły się w niewoli nie mamy pewności, że nie zostały one w istocie odłowione wprost ze środowiska naturalnego. Umieszczając takie osobniki w delfinarium na terenie naszego kraju, dajemy sygnał społeczności międzynarodowej, że zgadzamy się na rzezie delfinów prowadzone corocznie w Taiji i nielegalny handel chronionymi zwierzętami.

W czasie, gdy na świecie kolejne delfinaria zamykają się pod presją zmian legislacyjnych i opinii publicznej, a Unia Europejska dąży do tego, aby być strefą wolną od delfinariów[10], inwestycja w Mszczonowie jest nieetyczna, zacofana i szkodliwa dla wizerunku miasta Mszczonów i naszego kraju.

* Obecnie na podstawie karty przedsięwzięcia mszczonowskiego delfinarium wiadomo, że delfiny mają pochodzić z Litwy, skąd, zgodnie z deklaracją inwestora, ma być sprowadzona też cała ekipa techniczna i do pracy ze zwierzętami. Trzeba zaznaczyć, że delfinarium w Kłajpedzie na Litwie ma historię niezwykle wysokiej śmiertelności delfinów. Zgodnie z danymi z lat 1994-2013, na 21 przetrzymywanych w tym obiekcie delfinów, 10 zmarło, w tym 3 osobniki młodociane [11]. Zaniedbano także procedury transportowe, gdy w 2010 roku, z powodu generalnego remontu, delfinarium w Kłajpedzie wysłało swoje delfiny do Attica Zoological Park w Grecji. Co istotnie, rząd grecki nie wydał zgody na wwóz zwierząt, a wybudowany naprędce zbiornik w Atenach nie posiadał nawet odpowiedniego zezwolenia budowlanego. W trakcie transportu powrotnego w 2013 r., z Grecji na Litwę naruszono podstawowe regulacje dotyczące przewozu zwierząt (delfiny przewożone były po dwa w małych zbiornikach, transportowana była również samica w zaawansowanej ciąży, która ocieliła się zaledwie kilka dni po przyjeździe) [12].  Delfinarium litewskie, jako jedyne w Europie zdecydowało się zrealizować niezwykle kontrowersyjny program telewizyjny “Dolphins with the stars”, w którym lokalni celebryci trenowali i występowali z delfinami. W świetle prawa europejskiego trenować delfiny mogą tylko osoby legitymujące się odpowiednimi certyfikatami (celebryci takowych oczywiście nie posiadają). Dlatego program „Dolphins with the stars” jest już nielegalny w Unii Europejskiej i producenci szukają obecnie możliwości jego realizacji w Meksyku bądź Dubaju.

Nadawcy: 
Zespół NIE! dla delfinarium
Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva!
Marine Connection
Prof. dr hab. Wojciech Pisula, Interdyscyplinarne Centrum Badań Zachowania Się Zwierząt i Ludzi
Prof. dr hab. Tadeusz Kaleta, Wydział Nauk o Zwierzętach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Dr Robert Maślak, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski
Mgr Dorota Łagodzka, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
Mgr Agnieszka Gruszczyńska, Stowarzyszenie Prawnicy na Rzecz Zwierząt
dr Agnieszka Sergiel, Instytut Ochrony Przyrody, Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Joanna Pijanowska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Andrzej Elżanowski, Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Michał Bilewicz, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Dr Rafał Stryjek, Instytut Psychologii PAN
Prof. dr hab. Paweł Sowiński, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
Prof. dr hab. Maciej Luniak
Dr Anna Potempska
Dr hab. Magdalena Środa, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Olga Tokarczuk
Maja Ostaszewska
Prof. dr hab. Tomasz Pietrzykowski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski
Adam Wajrak
Prof. dr hab. Hubert Izdebski, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski
Lek. wet. Dorota Sumińska

 

[1] Raport EU ZOO INQUIRY. DOLPHINARIA. A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos. http://endcap.eu/wp-content/uploads/2014/12/Dolphinaria_Report_en_2014.pdf

[2] Humphries, Tracy L. 2003. Effectiveness of Dolphin-Assisted Therapy as a Behavioral Intervention for Young Children with Disabilities. Bridges Volume 1, Number 6, May 2003.

[3] Marino, L., Lilienfeld, S.O. 2007. Dolphin-Assisted Therapy: More Flawed Data and More Flawed Conclusions. ANTHROZOÖS, Volume 20, Issue 3, PP 239 – 249.

[4] DOLPHIN ASSISTED THERAPY.  Can  you put your faith in DAT?  A report by Philippa Brakes and Cathy Williamson for WDCS, the Whale and Dolphin Conservation Society. October 2007

[5] Captive Cetacean Welfare Factsheet (2015) Dolphinaria-Free Europe.

[6] http://us.whales.org/captivity-in-eu-lithuania, http://www.internationalwhaleprotection.org/forum/index.php?/topic/8734-moscow-whales-kept-in-cramped-conditions-for-nearly-a-year/

[7]  https://www.thedodo.com/russian-traveling-dolphin-shows-1204380692.html

[8] http://www.theguardian.com/world/2015/jun/07/half-the-dolphins-caught-in-japan-hunt-exported-despite-global-outcry-report

[9] Dane organizacji ProWal monitorującej sytuację delfinów w niewoli na terenie Ukrainy: http://walschutzaktionen.de/2558201/home.html

[10] http://endcap.eu/dolphinaria/free-europe/

[11] ANALYSIS OF DEATH CAUSES OF THE CAPTIVE BLACK SEA DOLPHINS (TURSIOPS TRUNCATUS PONTICUS), VETERINARIJA IR ZOOTECHNIKA (Vet Med Zoot). T. 53 (75). 2011.

[12] http://grynas.delfi.lt/gyvenimas/vos-grizus-delfinams-pasipyle-priekaistai-del-ju-gyvenimo-salygu.d?id=63566408