Warunki w delfinarium

Niezależnie od zasobów finansowych, umiejętności i dobrej woli właścicieli, delfinaria nie są w stanie zapewnić delfinom warunków życia, które sprzyjałyby ich zdrowiu i dobrobytowi. Trzeba pamiętać, że nawet w największych i najbardziej znanych delfinariach zwierzęta narażone są cierpienie:

  • mają bardzo drastycznie ograniczoną przestrzeń i nie mogą zaspokajać swoich naturalnych potrzeb lokomotorycznych i eksploracyjnych. Następstwem tego są apatia, stereotypie i agresja;
  • pozbawione są bardzo dla nich ważnych naturalnych więzi społecznych. Młode oddzielane są wcześnie od matek, nie mogą funkcjonować w naturalnych grupach rówieśniczych, pełnić różnych ról społecznych, uczyć się od matek i innych członków rodziny. Pozostają w sztucznie tworzonych grupach złożonych z przypadkowych osobników, gdzie bardzo często dochodzi do aktów agresji, ran itd.;
  • przetrzymywane są w ciasnych, betonowych, pozbawionych naturalnych bodźców zbiornikach. Brak naturalnego światła w niektórych obiektach, szkodliwy skład chemiczny wody, hałas muzyki oraz urządzeń filtracyjnych – to tylko niektóre stresogenne czynniki, prowadzące do chorób skóry, oczu i układu oddechowego;
  • zmuszane są do nienaturalnych zachowań, cyrkowych sztuczek, groźnych dla ich zdrowia. Jednocześnie nie mają, jak przejawiać swoich naturalnych zachowań łowieckich (gdyż karmione są martwymi rybami), muszą zaprzestać używania swojego kluczowego zmysłu – echolokacji (bo ultradźwięki odbite od ścian basenu powodują ich dezorientację i nasilają stres);
  • jednostajny mrożony pokarm, często wątpliwej jakości, przyczynia się do chorób i odwodnienia organizmów oraz prowadzi do konieczności sztucznego, inwazyjnego nawadniania przy pomocy węża wprowadzanego bezpośrednio do żołądka (delfiny nie piją a cała woda pochodzi ze zjadanych ryb – mrożone ryby zawierają jej o wiele mniej);
  • dla delfinów środowisko delfinariów jest tak stresujące, że bardzo często podaje się im silne leki uspokajające. Wiele osobników i tak cierpi na stany podobne do depresji a stres przyczynia się do choroby wrzodowej żołądka, zmniejszenia odporności, większej podatności na infekcje i choroby skóry;
  • wszystko to prowadzi do wysokiej śmiertelności delfinów w niewoli.

Więcej informacji: http://delfinaria.pl/srodowisko-zycia/